Σε περίπτωση που το προϊόν που θέλετε να ακυρώσετε είναι προϊόν «Διαθέσιμο», και εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα η αποστολή της παραγγελίας σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310 570 727 ή να μας στείλετε email στη διεύθυνση info@sparke.gr.

 

Σε περίπτωση που το προϊόν που θέλετε να ακυρώσετε είναι προϊόν «Κατόπιν Παραγγελίας» τότε η εταιρία μας έχει το δικαίωμα :

(α) να σας ζητήσει αποζημίωση, το ποσό της οποίας καθορίζεται από την εμπορευσιμότητα του προϊόντος και 

(β) να συμψηφίζει την απαίτησή της αυτή ολικά ή μερικά με την προκαταβολή που έχετε ήδη καταβάλει.

 

Product added to wishlist
Product added to compare.

This website stores cookies on your computer. These cookies are used to improve your website experience and provide more personalized services to you, both on this website and through other media.